Mewaspadai RADIKALISME dalam JIHAD dan TAKFIR

KAJIAN ISLAM ILMIYYAH TUBAN

=================
Mewaspadai RADIKALISME
dalam JIHAD dan TAKFIR
=================
💺Bersama :
Al Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin As Sidawiy حفظه الله
⏰ SABTU ::
24 Muharrom 1439H
14 Oktober 2017 M

💽 Sesi1 74:29 (12,7 MB)

💽 Sesi2 23:28 (4,03 MB)
💽 Sesi TJ 09:14 (1,58 MB)

●○●○●○●○●○●○●○●○●
Majelis Ta’lim
Manhajul Anbiya’ Tuban