Kitab Al Fiqhul Muyassar Bersama Al Ustadz Abu Sholih

Selasa Malam (UMUM)
⌚️ Ba’da Maghrib
? Masjid Raya Ukhuwwah
Jl.Kalimantan Denpasar Bali
? Bersama Al Ustadz Abu Sholih حفظه الله
? Kitab Al Fiqhul Muyassar

Link Download Audio

 

? LIVE Streaming

?? Radio An Najiyah Bali 1
_______________

? http://tlgrm.me/anNajiyahBali
? www.annajiyah-bali.com